DSDM Atern

Agilní rámec dodávky projektu vyvinutý a vlastněný konsorciem DSDM. Atern používá časově omezený a iterativní přístup k vývoji projektu a je kompatibilní s PRINCE2.


DSDM Atern

An agile project delivery framework developed and owned by the DSDM consortium. Atern uses a time-boxed and iterative approach to product development and is compatible with PRINCE2.

Použito v metodice