Etapa nastavení projektu

Období od doby, kdy Projektový Výbor schválí fázi Pastavení Projektu, po schválení zahájení projektu (nebo rozhodnutí nepouštět se do projektu). Podrobné plánování a nastavení prostředí pro projektové řízení je pokryto v procesu Nastavení Projektu


Initiation stage

The period from when the Project Board authorizes initiation to when they authorize the project (or decide not to go ahead with the project). The detailed planning and establishment of the project management infrastructure is covered by the Initiating a Project process.

Použito v metodice