Hlavní Dodavatel

Role Projektového Výboru, která poskytuje znalosti a zkušenosti odborných činností týkající se výroby výstupů projektu. Reprezentuje zájmy dodavatele v rámci projektu a disponuje jeho zdroji.


Senior Suplier

The Project Board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project’s deliverable(s). The Senior Supplier represents the supplier interests within the project and provides supplier resources.

Použito v metodice