Hlavní Uživatel

Role Projektového Výboru odpovědná za zajištění přesné specifikace potřeb uživatelů a za zajištění toho, aby dané řešení představovalo splnění těchto potřeb.


Senior User

The Project Board role accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs.

Použito v metodice