Hlavní Uživatel

Role Projektového Výboru odpovědná za zajištění přesné specifikace potřeb uživatelů a za zajištění toho, aby dané řešení představovalo splnění těchto potřeb.

Použito v metodice