Hranice tolerance rizik

Hranice tolerance rizik představuje hranici, kterou lze načrtnout mezi riziky, jež lze akceptovat nebo pro které byly naplánovány vhodné opatření, a riziky, jež jsou považována za závažná a která vyžadují rozhodnutí ze strany vyšší úrovně řízení projektu. Na projektu je Projektový Manažer ten, který předává tato rizika Projektovému Výboru.

Použito v metodice