Kategorie na reakce na riziko

U hrozeb jsou kategorie jednotlivých reakcí na riziko následující - vyhnout se, omezit, akceptovat nebo sdílet. U příležitostí jsou jednotlivé kategorie reakcí na riziko využít, rozšířit, odmítnout nebo sdílet.


Risk response category

A category of risk response. For threats, the individual risk response category can be avoid, reduce, transfer, accept or share. For opportunities, the individual risk response category can be exploit, enhance, reject or share.

Použito v metodice