Kontrola kvality

Proces monitorování specifických výsledků projektu s cílem určit, zda splňují relevantní standardy s cílem identifikovat způsoby, jak odstranit příčiny neuspokojivých výkonů.


Quality control

The process of monitoring specific project results to determine if they comply with relevant standards and identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance.

Použito v metodice