Kontrola řízení událostí

Jde o kontrolu, která je provedena, pokud nastane určitá událost. Může jít např. o konec etapy, dokončení Dokumentace o Nastavení Projektu nebo vytvoření Zprávy o Výjimce. Může jít také o události v organizaci, které mohou ovlivnit projekt, jako např. závěr finančního roku.


Event-driven control

A control that takes place when a specific event occurs. This could be, for example, the end of a stage, the completion of the Project Initiation Documentation, or the creation of an Exception Report. It could also include organizational events that may affect the project, such as the end of the financial year.

Použito v metodice