Kontrola řízení událostí

Jde o kontrolu, která je provedena, pokud nastane určitá událost. Může jít např. o konec etapy, dokončení Dokumentace o Nastavení Projektu nebo vytvoření Zprávy o Výjimce. Může jít také o události v organizaci, které mohou ovlivnit projekt, jako např. závěr finančního roku.

Použito v metodice