Kvalita

Celkový souhrn vlastností a odvozených nebo stanovených charakteristik produktu, osoby, procesů, služby a/nebo systému, které mají společně schopnost prokázat, že produkt splňuje očekávání nebo uspokojuje dané potřeby, požadavky nebo specifikace.


Quality

The totality of features and inherent or assigned characteristics of a product, person, process, service and/or system that bear on its ability to show that it meets expectations or satisfies stated needs, requirements or specification.

Použito v metodice