Kvalita

Celkový souhrn vlastností a odvozených nebo stanovených charakteristik produktu, osoby, procesů, služby a/nebo systému, které mají společně schopnost prokázat, že produkt splňuje očekávání nebo uspokojuje dané potřeby, požadavky nebo specifikace.

Použito v metodice