Manažerská etapa

Manažerská etapa je část projektu, kterou řídí Projektový Manažer jménem Projektového Výboru. Na jejím konci provádí Projektový Výbor hodnocení dosavadního průběhu projektu, stav Projektového Plánu, Obchodního Případu a rizik a dále posuzuje Plán Následující Etapy, aby mohl rozhodnout, zda pokračovat s projektem.


Management Stage

A management stage is the section of the project that the Project Manager is managing on behalf of the Project Board at any one time, at the end of which the Project Board wishes to review progress to date, the state of the Project Plan, Business Case and risks, and the next Stage Plan in order to decide whether to continue with the project.

Použito v metodice