Manažerský produkt

Produkty, které budou požadovány jako součást řízení projektu, a které stanovují a udržují kvalitu (například Zpráva o Stavu Etapy, Zpráva o Ukončení Etapy, atd.). Manažerské produkty se nemění s typem projektu a mohou být použity pro všechny projekty, tak jak jsou nebo s potřebnými změnami. Existují tři typy manažerských produktů: baseline, záznamy a zprávy.


Management product

A product that will be required as part of managing the project, and establishing and maintaining quality (for example, Highlight Report, End Stage Report etc.). The management products stay constant, whatever the type of project, and can be used as described, or with any relevant modifications, for all projects. There are three types of management product: baselines, records and reports.

Použito v metodice