Milník

Významná událost v rámci plánu, jako např. dokončení klíčových Balíků Práce, technické či jiné etapy.


Milestone

A significant event in a plan’s schedule, such as completion of key Work Packages, a technical stage, or a management stage.

Použito v metodice