Míra ochoty riskovat

Specifický přístup organizace k rizikům, který se promítá do míry rizika, která je organizací považována za akceptovatelnou.


Risk Appetite

An organization’s unique attitude towards risk-taking that in turn dictates the amount of risk that it considers is acceptable.

Použito v metodice