Na úrovni oragnizace

Zůsob řízení

Trvalá činnost usilující o zachování zdravého systému vnitřní kontroly, kterou ředitelé a členové představenstva dané organizace zajišťují systémy efektivního řízení, včetně finančního dohledu a kontrolních systémů. Cílem je ochrana aktiv, schopnost “vydělat si“ a pověst organizace


Corporate

Governance

The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization.

Použito v metodice