Na úrovni projektu

Způsob řízení

Jde o ty oblasti způsobu řizení na úrovni organizace, které se konkrétně vztahují na projektové činnosti. Efektivní způsob projektového řízení zajišťuje, že portfolio projektů organizace je nastaveno dle cílů organizace, dále že je prováděno účinně a je dlouhodobě udržitelné.


Governance

Project

Those areas of corporate governance that are specifically related to project activities. Effective governance of project management ensures that an organization’s project portfolio is aligned to the organization’s objectives, is delivered efficiently and is sustainable.

Použito v metodice