Náhradní řešení

Reakce na riziko

Reakce na hrozbu je vytvoření náhradního plánu, který bude použit s cílem snížit dopad hrozby, pokud riziko nastane.


Fallback

Risk response

A risk response to a threat by putting in place a fallback plan for the actions that will be taken to reduce the impact of the threat should the risk occur.

Použito v metodice