Nápravné opatření

Soubor opatření vedoucí k vyřešení ohrožení tolerance plánu nebo vyřešení vady produktu.


Corrective Action

A set of actions to resolve a threat to a plan’s tolerances or a defect in a product.

Použito v metodice