Nevýhoda

Výsledky, které jsou jednou nebo více zainteresovanými stranami vnímány jako negativní. Jde o důsledky nějaké činnosti, o kterých s jistotou víme, že by nastaly, zatím co riziko v sobě, z povahy věci, obsahuje určitou míru nejistoty, zda nastane.


Dis-benefit

An outcome that is perceived as negative by one or more stakeholders. It is an actual consequence of an activity whereas, by definition, a risk has some uncertainty about whether it will materialize.

Použito v metodice