Nezbytné předpoklady

U plánu

Všechny zásadní aspekty, které musejí být na svém místě a zůstat na něm, aby mohl být plán úspěšný.


Prerequisites

Plan

Any fundamental aspects that must be in place, and remain in place, for a plan to succeed.

Použito v metodice