Nezbytné předpoklady

U plánu

Všechny zásadní aspekty, které musejí být na svém místě a zůstat na něm, aby mohl být plán úspěšný.

Použito v metodice