Obchodní Případ

Stanovení důvodů pro činnost organizace (projekt), které obvykle obsahuje náklady, přínosy, rizika a časový plán, oproti kterým je posuzována realizovatelnost.


Business case

The justification for an organizational activity (project), which typically contains costs, benefits, risks and timescales, and against which continuing viability is tested.

Použito v metodice