Očekávání zákazníka na kvalitu

Prohlášení zákazníka týkající se kvality očekávané od koncového produktu, zachycené v Projektovém Popisu Produktu.


Customer’s quality expectations

A statement about the quality expected from the project product, captured in the Project Product Description.

Použito v metodice