Odborný produkt

Odborné produkty jsou takové produkty, jejichž vývoj je předmětem plánu. Odborné produkty jsou charakteristické pro individuální projekty (například reklamní kampaň, systém prodávání lístků na parkovišti, základy budovy, nový obchodní proces, atd.). Také jsou známy jako výstupy.


Specialist product

Specialist products are those products whose development is the subject of the plan. The specialist products are specific to an individual project (for example, an advertising campaign, a car park ticketing system, foundations for a building, a new business process etc.) Also known as a deliverable or output.

Použito v metodice