Odhad rizika

Odhad pravděpodobnosti a dopad jednotlivého rizika, beroucí v úvahu předem stanovené standardy, cíle úrovní rizika, vzájemné závislosti a další relevantní faktory.


Risk estimation

The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors

Použito v metodice