Odmítnout

Reakce na riziko

Reakce na riziko (příležitost) v situaci, kdy je úmyslně a uváženě rozhodnuto nevyužít nebo nerozšířit danou příležitost. Jde o situace, kdy je patrné, že je to výhodnější, než se pokoušet o jinou reakci na riziko. Příležitost by však měla být nadále monitorována.


Reject

Risk Response

A response to a risk (opportunity) where a conscious and deliberate decision is taken not to exploit or enhance the opportunity, having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The opportunity should continue to be monitored.

Použito v metodice