Odpovědná Autorita

Osoba nebo skupina zmocněná ve vztahu k projektu (obvykle z vedení organizace nebo programu), která má pravomoc rozhodovat o zdrojích a financích jménem dané organizace.


Responsible Authority

The person or group commissioning the project (typically corporate or programme management) who has the authority to commit resources and funds on behalf of the commissioning organization.

Použito v metodice