Omezit

Reakce na riziko

Reakce na riziko, kdy jsou provedena proaktivní opatření ke snížení: Pravděpodobnosti, že dojde k dané události, a to provedením nějaké formy řízení a nebo kdy jsou provedena opatření ke snížení dopadu události, pokud by nastala.


Reduce

Risk Response

A response to a risk where proactive actions are taken to: Reduce the probability of the event occurring, by performing some form of control and/or reduce the impact of the event should it occur.

Použito v metodice