Omezit

Reakce na riziko

Reakce na riziko, kdy jsou provedena proaktivní opatření ke snížení: Pravděpodobnosti, že dojde k dané události, a to provedením nějaké formy řízení a nebo kdy jsou provedena opatření ke snížení dopadu události, pokud by nastala.

Použito v metodice