Oprávnění

Okamžik, ve kterém je pravomoc udělena.


Authorization

The point at which an authority is granted.

Použito v metodice