Otevřený bod

Cokoliv, co se stane během projektu a co, pokud není vyřešeno, vyústí ve změnu schváleného produktu, plánu nebo cíle (z pohledu času, nákladů, kvality, rozsah, rizika nebo přínosů).


Issue

Anything happening during the project which, unless resolved, will result in a change to a baselined product, plan or objective (time, cost, quality, scope, risk and benefits).

Použito v metodice