Oznámení o nastavení projektu

Doporučení Projektového Výboru informovat všechny zainteresované strany a vlastníky projektových prostor o tom, že probíhá nastavení projektu a dále požádat o nezbytnou logistickou podporu (např. komunikační zařízení, vybavení či jakákoliv jiná projektová podpora) po celou dobu nastavení projektu.


Project Initiation Notification

Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host locations that the project is being initiated and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for the initiation stage.

Použito v metodice