Oznámení o schválení zahájení

Doporučení Projektového Výboru informovat všechny zainteresované strany a vlastníky projektových prostor, že bylo schváleno zahájení projektu a doporučení požádat o nezbytnou logistickou podporu (např. komunikační zařízení, vybavení či jakákoliv jiná projektová podpora) po celou dobu trvání projektu.


Project Authorization Notification

Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host locations that the project has been authorized and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for the duration of the project.

Použito v metodice