Oznámení o ukonční projektu

Informace Projektového Výboru všem zainteresovaným stranám a vlastníkům projektových prostor o tom, že lze uvolnit zdroje projektu stejně jako podpůrné služby, např. prostory, vybavení a přístupy. Měl by být určen termín, do kdy mohou být na projekt účtovány náklady.


Closure Notification

Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host sites that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilized. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project.

Použito v metodice