Plán Etapy

Detailní plán používaný jako základ projektového řízení během etapy.


Stage Plan

A detailed plan used as the basis for project management control throughout a stage.

Použito v metodice