Plán Revize Přínosů

Definuje, jak a kdy bude provedeno měření dosažených přínosů projektu. V případě, že projekt je řízen v rámci programu, může být takovýto plán vytvořen a udržován na úrovni programu.


Benefits Review Plan

Defines how and when a measurement of the achievement of the project’s benefits can be made. If the project is being managed within a programme this information may be created and maintained at the programme level.

Použito v metodice