Plánovací horizont

Období, v rámci kterého je možné plánovat.


Plánovací horizon

The period of time for which it is possible to accurately plan.

Použito v metodice