Podpora Projektu

Administrativní role v rámci řídícího týmu projektu. Podpora Projektu může být poskytnuta ve formě poradenství a pomoci s nástroji projektového řízení, poradenství, administrativních služeb a sběru aktuálních údajů.


Project Support

An administrative role in the project management team. Project Support can be in the form of advice and help with project management tools, guidance, administrative services, such as filing, and the collection of actual data.

Použito v metodice