Popis role

Popisuje soubor odpovědností charakteristických pro danou roli.


Role Description

Describes the set of responsibilities specific to a role.

Použito v metodice