Popis role

Popisuje soubor odpovědností charakteristických pro danou roli.

Použito v metodice