Portfolio

Všechny programy a samostatné projekty vedené organizací, skupinou organizací nebo organizační jednotkou.


Portfolio

All the programmes and stand-alone projects being undertaken by an organization, a group of organizations, or an organizational unit.

Použito v metodice