Portfolio

Všechny programy a samostatné projekty vedené organizací, skupinou organizací nebo organizační jednotkou.

Použito v metodice