Posouzení kvality

Systematické a strukturované hodnocení produktu prováděné dvěma nebo více pečlivě vybranými osobami (hodnotící tým), a to plánovaným, dokumentovaným a organizovaným způsobem.


Quality inspection

A systematic, structured assessment of a product carried out by two or more carefully selected people (the review team), in a planned, documented and organized fashion.

Použito v metodice