Postup

Specifikovaná řada opatření pro konkrétní aspekty projektového řízení vytvořené speciálně pro projekt, například postup řízení rizik.

Použito v metodice