Postup

Specifikovaná řada opatření pro konkrétní aspekty projektového řízení vytvořené speciálně pro projekt, například postup řízení rizik.


Procedure

A specified series of actions for a particular aspect of project management established specifically for the project, for example a risk management procedure.

Použito v metodice