Posuzovatel

Osoba nebo skupina nezávislá na výrobci, která hodnotí, zda produkt splňuje požadavky definované v odpovídajícím Popisu Produktu.


Reviewer

A person or group independent of the producer who assesses whether a product meets its requirements as defined in its Product Description.

Použito v metodice