Pravděpodobnost

Vyčíslená pravděpodobnost určité hrozby nebo příležitosti, která může nastat, včetně úvahy o frekvenci, s jakou může nastat.


Probability

This is the evaluated likelihood of a particular threat or opportunity actually happening, including a consideration of the frequency with which this may arise.

Použito v metodice