Pravidelná kontrola

Pravidelné kontroly, které umožňují autoritě na vyšší úrovni monitorovat postup projektu, např. kontrola prováděna každé dva týdny. PRINCE2 nabízí dva klíčové kontrolní mechanismy: Zpráva o Stavu Balíku Práce a Zpráva o Stavu Etapy.


Time-driven control

Controls that are periodic to enable the next higher authority to monitor progress, e.g. a control that takes place every two weeks. PRINCE2 offers two key time-driven progress reports: Checkpoint Report and Highlight Report.

Použito v metodice