Pravomoc

Právo alokovat zdroje a rozhodovat (vztahuje se na úrovně projektu, etapy a týmu).


Authority

The right to allocate resources and make decisions (applies to project, stage and team levels).

Použito v metodice