Předání

Převod vlastnictví souboru produktů příslušnému uživateli (uživatelům). Soubor produktů je známý jako vydání nebo verze (release). V rámci projektu může dojít k více než k jednomu vydání (dodání v několika fázích). K závěrečnému předání dojde v rámci procesu Ukončení Projektu.


Handover

The transfer of ownership of a set of products to the respective user(s). The set of products is known as a release. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery). The final handover takes place in the Closing a Project process.

Použito v metodice