Předčasné ukončení

Akce v rámci PRINCE2 vedení k ukončení projektu před jeho plánovaným uzavřením. Projektový Manažer musí zajistit, že prováděné práce nebudou bezmyšlenkovitě přerušeny, ale že projekt zachová všechny doposud vytvořené hodnoty. Dále Projektový Manažer upozorní vedení společnosti a vedení programu na všechny mezery vzniklé zrušením projektu.


Premature Closure

The PRINCE2 activity to close a project before its planned closure. The Project Manager must ensure that work in progress is not simply abandoned, but that the project salvages any value created to date, and checks that any gaps left by the cancellation of the project are raised to corporate or programme management.

Použito v metodice