Předčasné ukončení

Akce v rámci PRINCE2 vedení k ukončení projektu před jeho plánovaným uzavřením. Projektový Manažer musí zajistit, že prováděné práce nebudou bezmyšlenkovitě přerušeny, ale že projekt zachová všechny doposud vytvořené hodnoty. Dále Projektový Manažer upozorní vedení společnosti a vedení programu na všechny mezery vzniklé zrušením projektu.

Použito v metodice