Předpoklad

Vyjádření, které je považováno za pravdivé pro účely plánování, ale které může být později změněno. Předpoklad je stanoven v situaci, kdy ještě nejsou známy nebo rozhodnuty určité skutečnosti. Předpoklady se obvykle vztahují k záležitostem takového významu, že pokud se změní nebo se ukážou jako nepravdivé, tak je přeplánování nevyhnutelné.


Assumption

A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that, if they change or turn out not to be true, there will need to be considerable replanning.

Použito v metodice