Přehled Získaných Poznatků

Neformální souhrn všech kladných a záporných poznatků, které mohou být upotřebeny v rámci tohoto projektu nebo u projektů budoucích.


Lessons Log

An informal repository for lessons that apply to this project or future projects. 

Použito v metodice