Přehledy

Neformální záznamy, které si vede Projektový Manažer. Formát ani složení nevyžaduje souhlas Projektového Výboru. PRINCE2 má dva “přehledy“: Deník Projektového Manažera a Přehled Získaných Poznatků.


Logs

Informal repositories managed by the Project Manager that do not require any agreement by the Project Board on their format and composition. PRINCE2 has two logs: the Daily Log and the Lessons Log.

Použito v metodice