PRINCE2

PRojects IN a Controlled Environment

Metoda podporující některé vybrané aspekty řízení projektu. 


PRINCE2

PRojects IN a Controlled Environment

A method that supports some selected aspects of project management. 

Použito v metodice