PRINCE2 princip

Závazné principy pro dobrou praxi projektového řízení, které tvoří základ projektů řízených za použití PRINCE2.


PRINCE2 principles

The guiding obligations for good project management practice that form the basis of a project being managed using PRINCE2.

Použito v metodice