PRINCE2 princip

Závazné principy pro dobrou praxi projektového řízení, které tvoří základ projektů řízených za použití PRINCE2.

Použito v metodice